AngthongFC.com บางสิ่งที่ลืมไป


ตอนนี้คิดว่าหลายสิ่งน่าจะจบลงแล้ว แต่พอลองทำสอบใช้งานจริงๆ กลับคิดได้ว่า ในส่วนของการรายงานผลการแข่งขัน "ตารางอันดับคะแนน" นั้นมีปัญหา
ตรงที่ตอนแรกลืมคิดไปว่า ตารางนี้จะต้องรวมเอาผลการแข่งขัน "ทุกคู่" นั่นก็หมายถึง เราต้องคอมอัพเดทข้อมูลทุกคู่ ที่มีการแข่งขัน "ตารางแสดงผลคะแนนถึงจะสมบูรณ์" และเป็นปัจจุบันที่สุด

สิ่งที่เหลือในตอนนี้ก็คือ
-- กลับไปแก้ next-match และ last-match ให้ดึงเอาข้อมูลเฉพาะที่มี "อ่างทองเอฟซี" แข่งขันเท่านั้น
SELECT ... WHERE ... team_id = [ ]

-- แก้ class ใหม่
-- เพิ่ม e-newsletter
-- Like, Send, Share button