1 คน 1 pixel 1 ความดี - เป็นการถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙


เว็บไซต์ DoForDad เปิดให้ประชาชนลงชื่อตั้งปณิทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการเข้าเว็บไซต์

https://www.dofordad.com

จากนั้นกด [ร่วมถวายความอาลัย]


พิมพ์ข้อความในกรอบ จากนั้นกด [ถวายความอาลัย]


 กด [continue as ...] เพื่อให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล public ของ facebook แก่ dofordad.com


เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าคุณอยู่ตรงไหนของ pixel ภาพนี้


เมื่อเอาเมาส์ไปชี้ จะขึ้นดังภาพป้ายกำกับ: